Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 12:21

(aukcija) Nabavka usluga servisa uređaja SF6 gasa WIKA GA11

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.12.2020.

OBAVIJEST O NABAVI

2603-7-2-323-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BIH" A.D. BANJA LUKA - OPERATIVN
O PODRUČJE MOSTAR
IDB/JIB 4402369530025
Kontakt osoba/Služba za kontakt Valentina Radišić
Adresa Bleiburških žrtava bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 326-023
Faks (036) 316-531
Elektronička pošta ivica.vucic@opmostar.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JN-KZ-1820/2020 - Nabava usluge Servis uređaja SF6 gasa WIKA GA11

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabava usluge servisa uređaja za ispitivanje SF6 gasa Wika GA11 prema opisu iz Priloga 8 –
Tehnički zahtjevi i specifikacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50800000-3 Razne usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 15.01.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ,,Elektroprenos - Elektroprijenos BiH” a.d. Banja Luka Operativno
područje Mostar, Bleiburških žrtava bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina.
Datum i vrijeme 15.01.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Shodno članku 9. stavak (5) Naputak o dopunama naputka o uvjetima i načinu objavljivanja obavjesti i dostavljanja izvještaja
u postupcima javnih nabavi u sustavu „E-nabave“, Ugovorno tijelo upućuje poziv kandidatima za preuzimanje tenderske
dokumentacije u sustavu „E-nabave“, pri čemu broj kandidata nije manji od tri. Ugovorno tijelo objavljuje tendersku
dokumentaciju, istovremeno s objavom obavjesti o nabavci, u sustavu „E-nabave“. Preuzimanje tenderske dokumentacije
vrši se na način da zainteresovani gospodarski subjekti koji su registrirani u sustavu „E-nabave”, bez naknade, preuzimaju
tendersku dokumentaciju objavljenu u sustavu „E – nabave”.
Kompletna tenderska dokumentacija, za uvid, biće objavljena na web stranici Ugovornog tijeloa i to: www.elprenos.baANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Valentina Radišić
Adresa Bleiburških žrtava bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 326-023
Faks (036) 316-531
Elektronička pošta ivica.vucic@elprenos.ba
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Valentina Radišić
Adresa Bleiburških žrtava bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 326-023
Faks (036) 316-531
Elektronička pošta ivica.vucic@elprenos.ba
Internet adresa

 

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: