Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.12.2020. 11:29

Nabavka usluga obavljanja projektovanja

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

761-1-2-104-3-107/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD SREBRENIK
IDB/JIB 4209464820001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Beazeta Kešetović
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-162
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Obavljanje usluga projektovanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Obavljanje usluga projektovanja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ će dobavljaču 80% vrijdednosti ugovora platiti nakon predaje i prihvatanja projekta od strane ugovornog
organa, u roku od 30 dana, a 20 % vrijednosti ugovoraće se isplatiti nakon izvršene revizije i dostavljanja izvještaja od
revidenta da su svi nedostaci otklonjeni.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti i da posjeduje ovlastenje

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul. VaroUl. Varoških polja bb Srebrenik, Služba za finansije i inspekcijski nadzor,
Kancelarija broj: 25, I sprat
Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:30


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Beazeta Kešetović
Adresa Ul. Varoških polja bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-178
Faks (035) 369-162
Elektronska pošta opc.sreb@bih.net.ba
Internet adresa www.srebrenik.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-1.Izrada glavnog projekta pumpne stanice i glavnog potisnog voda od bunara BGD 11 i BGD 12 za potrebe
vodsnabdijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i grada Tuzla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
6000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MP Tinja grad Srebrenik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot- 2 Izrada glavnog projekta rezervoara za potrebe vodsnabdijevanja rubnih naselja grada Srebrenik i grada Tuzla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
5900,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MP Tinja grad Srebrenik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-3 Izrada glavnog projekta distributivne sekundarne mreže za vodosnabdijevanje MP Tinja, od glavnog rezervoara prema
lokalnim rezervoarima i kroz naselja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
6000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MP Tinja grad Srebrenik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-4 Izrada idejnog projekta priključka poslovne zone Tinja Gornja na magistralnu cestu M1.8

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
5100,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MP Tinja grad Srebrenik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot-5 Izrada glavnog projekta priključka poslovne zone Tinja Gornja na magistralnu cestu M1.8

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
2500,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MP Tinja grad Srebrenik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 20.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 20.01.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: