Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije povrata beskamatnih kredita

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
TUZLANSKOG KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 309-1-2-1-39/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
TUZLANSKOG KANTONA
Kontakt osoba: HAJRETA ŽIGIĆ
Adresa: Fra Grge Martića 8
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209420530006
Telefon: 035369401
Faks: 035369405
Elektronska po{ta: zhajreta@tk.kim.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za
sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije
povrata beskamatnih kredita u svrhu zapošljavanja branilaca i
članova njihovih porodica
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
27.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 29.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 29.10.2014. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Kao u koraku I
ANEKS A
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Hajreta Žigić
Adresa: Centralna pisarnica zajedničih organa TK, Rudarska 57
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035369401
Faks: 035369405
Elektronska po{ta: zhajreta@tk.kim.ba
ANEKS B
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije
povrata beskamatnih kreditnih sredstava privrednim društvima čiji
su vlasnici branioci i članovi njihove porodice, odnosno braniocima
i članovima njihove porodice koji obavljaju obrtničku ili srodnu
djelatnost
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije
povrata beskamatnih kreditnih sredstava privrednim društvima čiji
su vlasnici branioci i članovi njihove porodice, odnosno braniocima
i članovima njihove porodice koji obavljaju obrtničku ili srodnu
djelatnost
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
80.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
ANEKS B
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Usluge banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije
povrata beskamatnih kreditnih sredstava fizičkim licima -
nezaposlenim braniocima i članovima njihovih porodica koji su
prijavljeni na evidenciju Službe za zapošljavanje Tuzlanskog
kantona
I.2. Kratak opis predmeta ugovora
Usluge banke za odobravanje, plasman i praćenje realizacije
povrata beskamatnih kreditnih sredstava fizičkim licima -
nezaposlenim braniocima i članovima njihovih porodica koji su
prijavljeni na evidenciju Službe za zapošljavanje Tuzlanskog
kantona
II. Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
20.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji
(A-15336-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: