Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga prevoza učenika na relaciji: Lašva (Gornja Višnjica) - Janjići - Lašva (Gornja Višnjica)

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" JANJIĆI-ZENICA
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 1055-1-2-1-6/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" JANJIĆI-ZENICA
Kontakt osoba: Zekija Hakanovic
Adresa: Sarajevska 410, Janjići
Poštanski broj: 72215
Opština/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218019330001
Telefon: 032453014
Faks: 032453014
Elektronska po{ta: osenvercolakovic@yahoo.com
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javni subjekt
I.5.b. Nivo: Zeničko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost: Obrazovanje
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge kopnenog transporta
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Prevoz učenika u školskoj 2014-2015. godine
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prevoz učenika na relaciji:
Lašva (Gornja Višnjica)- Janjići- Lašva (Gornja Višnjica)
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prevoz učenika u školskoj 2014-2015. godini
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
11.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" JANJIĆI, Sarajevska 410
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Od zaključenja ugovora do 15.06.2015. godine
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Mogučnost odgode plaćanja prevoza učenika
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. CIJENA, učešće:80,00 %
2. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA, učešće:20,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 8.10.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.10.2014. Vrijeme: 10:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.10.2014. Vrijeme: 10:30
Mjesto: PROSTORIJE JU OŠ "ENVER ČOLAKOVIĆ" JANJIĆI,
SARAJEVSKA 410, 72215 JANJIĆI
(A-15155-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: