Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 12:30

(aukcija) Nabavka usluga vanlinijskog prijevoza učenika za 2021. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

89-7-2-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "DONJA VIDOVSKA"
IDB/JIB 4263068920006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zemira Osmanović
Adresa Donja Vidovska
Poštanski broj 77235 Mala Kladuša (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 723-331
Faks (037) 723-331
Elektronska pošta os.donjavidovska@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vanlinijski prijevoz učenika za 2021. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vanlinijski prijevoz učenika za 2021. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.01.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Donja Vidovska bb
Datum i vrijeme 22.01.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 (relacija Grabici-Johovica-Križ-Bajrektari-Donja Vidovska i nazad)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vanlinijski prijevoz učenika na relaciji LOT 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
9828,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Vidovska

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.01.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.01.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 (relacija Kudići-Krndija-Johar-Metla.Donja Vidovska i nazad)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Vanlinijski prijevoz učenika za 2021. godinu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
19440,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Donja Vidovska

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.01.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.01.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: