Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.01.2021. 15:35

Nabavka usluga stručnog usavršavanja zaposlenika u 2021. godini u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjel / Odjeljenje za stručne i administrativne poslove

 

13-003586/20

02-0047АС-0020/20

30.12.2020.. godine

Brčko

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupim dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-003586/20 od 30.12.2020. godine, Pododjeljenje za javne nabavke, za potrebe ugovornog organa javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA NABAVKU USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA U 2021. GODINI U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU

 

Ovim pozivom vas pozivamo da dostavite ponudu za nabavku usluga organizacija obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja zaposlenika, obrazovnih seminara i slično u toku 2021. godine, lotovi 1-22, za potrebe odjeljenja Vlade i Institucija Brčko ditrikta BiH.

Lot 1 - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Kancelarije gradonačelnika

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 9.316,24 KM Organizacioni kodovi: 11020001, 11020002, 11020005, 11020007, 11020008, 11030001, 11040001, 11050001 i 11070001,ekonomski kod 6131900;

Lot 2  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i sl. u toku 2021. godine  za potrebe Odjeljenja za stručne i administrativne poslove:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 40.503,00 KM Organizacioni kodovi: 15010001, 15020001, 15030001, 15040001 i 15050001, ekonomski kod 6131900;

Lot 3  - Nabavka usluga  organizovanja obuka  zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 5.128,20 KM Organizacioni kodovi: 21010001 i 21020001, ekonomski kod 613900;

Lot 4  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 6.837,60 KM Organizacioni kodovi: 31010001,31020001, 31030001 i 31040001, ekonomski kod 613900; 

Lot 5 - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Policije Brčko distrikta BiH:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 30.000,00 KM Organizacioni kodovi: 13010001 i 13020001, ekonomski kod 6131900;

Lot 6 - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Kabineta gradonačelnika:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 8.547,01 KM Organizacioni kodovi: 11010001, ekonomski kod 613900;

Lot 7  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 7.000,00 KM Organizacioni kodovi: 17010001 i 17020001, ekonomski kod 6131900;

Lot 8  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Odjeljenja za javne poslove:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 8.100,00 KM Organizacioni kodovi: 24010001,24020001,24030001 i 24040001, ekonomski kod 6131900;

Lot 9 -  Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika,   stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Odjeljenja za obrazovanje:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 25.641,03 KM Organizacioni kodovi: 20010001, 20020001, 20030001, 20040001, 20050001, 20060001 i 20070001, ekonomski kod 6131900;

Lot 10  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Odjeljenja za raaseljena lica izbjeglice i stambena pitanja:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 1.709,40 KM Organizacioni kod: 22010001, ekonomski kod 6131900;

Lot 11  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 3.418,80 KM Organizacioni kodovi: 14010001, 14020001 i 14030001, ekonomski kod 613900;

Lot 12  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 4.000,00 KM Organizacioni kodovi: 27010001,27010002, 27010003 i 27010004, ekonomski kod 613900;

Lot 13 - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 8.974,30 KM Organizacioni kodovi: 10010001, 10020001 i 10020001, ekonomski kod 613900;

Lot 14- Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Kancelarije za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH: 

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 11.100,00 KM Organizacioni kod: 30010001, ekonomski kod 6131900;

Lot 15 - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Komisije za hartije od vrijednosti:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 5.900,00 KM Organizacioni kod: 26010001, ekonomski kod 6131900;

Lot 16 - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Kancelarije koordinatora Brčko distrikta pri Vijeću ministara BiH:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 2.000,00 KM Organizacioni kodovi: 28010001, ekonomski kod 613900;

Lot 17 - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Pravosuđa - Apelacioni sud:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 2.000,00 KM Organizacioni kod: 12030001, ekonomski kod 6131900;

Lot 18  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Pravosuđa - Kancelarija za pravnu pomoć:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi:   600,00 KM Organizacioni kod: 12060001, ekonomski kod 6131900;

Lot 19   - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Pravosuđa - Osnovni sud:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 6.000,00 KM Organizacioni kod: 12020001, ekonomski kod 6131900;

Lot 20  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Pravosuđa - Pravobranilaštvo:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 4.000,00 KM organizacioni kod: 12050001, ekonomski kod 6131900;

Lot 21  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Pravosuđa - Pravosudna komisija:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 6.000,00 KM Organizacioni kod: 12010001, ekonomski kod 6131900;

Lot 22  - Nabavka usluga organizovanja obuka zaposlenika, stručnog usavršavanja, obrazovnih seminara i si. u toku 2021. godine za potrebe Pravosuđa - Tužilaštvo:

Procijenjena vrijednost nabavke bez uračunatog PDV-a iznosi: 1.500,00 KM Organizacioni kod: 12040001, ekonomski kod 6131900;

 

Ugovorni organ:

Vlada Brčko distrikta BiH Bulevar mira broj 1 76100 Brčko 

1 .Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

• USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA

JRJN: 80522000-9 (Obrazovni seminari)

Tehnička specifikacija:

Pružanje usluge stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, interne i eksterne revizije javne uprave i dragih oblasti, po potrebi ugovornog organa, sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

Mjesto pružanja usluga: u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

2. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

• 198.275,58 KM  (bez PDV-a)

3. Način dostavljanja ponude:

• PUTEM POŠTE, FAKSA, ELEKTRONSKI (e-mail)

4. Adresa na koju se ponuda dostavlja:

Adresa: Bulevar mira broj: 1 76100 Brčko Faks: 049/240-728

e-mail: fatima.henjakovic@bdcentral.net

5. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

• USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUKCESIVNO, PREMA POTREBI U TOKU 2021. GODINE. RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU ĆE SE SMATRATI UGOVOROM, OD JEDNOG ILI VIŠE DOBAVLjAČA.

6. Krajnji rok za dostavu ponuda:

• 15.01.2021.  u  12:00 SATI

7.Kontakt - osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

• Fatima Henjaković, 049/240-728, e-mail: fatima.henjakovic@bdcentral.net

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: