Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga zakupa niskonoseće prikolice

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 77, 29.09.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 422-7-2-4-326/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija,
TUZLA
Kontakt osoba: Senaid Imamović
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304392
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge zakupa niskonoseće prikolice
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Godišnji zakup niskonoseće prikolice
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 9.10.2014. Vrijeme: 10:00
Adresa i mjesto: Podružnica "Elektrodistribucija" Tuzla
Rudarska 38
75000 Tuzla
Odjeljak IV: DODATNE INFORMACIJE
Kontakt osoba za tehnička pitanja je:
Husejin Efendić tel. 035 304 365,
e-mail: h.efendicŽelektroprivreda.ba
Kontakt osoba za komercijalna pitanja je:
Senaid Imamovic tel.035 304 426,
e-mail: sen.imamovicŽelektroprivreda.ba
Tender se može preuzeti bez novčane naknade, a vrijeme
preuzimanja je od 29.09.2014 do 09.10.2014. godine
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Senaid Imamović
Adresa: RUDARSKA 38
Poštanski broj: 75000
Opština/Grad: Tuzla
Telefon: 035304426
Faks: 035304355
Elektronska po{ta: sen.imamovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(D-15288-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: