Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.01.2021. 10:26

Nabavka usluga registracije i tehničkog pregleda vozila za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije u 2021. godini

Izvor: Akta.ba, 04.01.2021.

Regulatorna agencija za komunikacije

Bosne i Hercegovine

 Sarajevo

 

Broj: 02-16-10-3098/20

Datum: 04.01.2021. godine

 

POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA PO ANEKSU II DIO B za usluge registracije i tehničkog pregleda vozila Regulatorne agencije za komunikacije u 2021. godini

 

a)Naziv ugovornog organa:

Regulatorna agencija za komunikacije

 

b)Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Usluge registracije i tehničkog pregleda vozila za potrebe Regulatorne agencije za komunikacije u 2021. godini.

 

JRJN 71631200-2- Usluge tehničkog pregleda vozila.

 

R.B

Marka vozila

Registarska oznaka

Godina proizvodnje

Snaga (KW)

Zapremina motora (cm3)

Broj sjedišta

1

VW Passat

J52-K-956

2016

110

1968

5

2

VW Passat

J68-A-393

2007

103

1968

5

3

Toyota Avensis

A73-0-670

2017

143/105

1998

5

4

Mercedes Benz G

A24-K-319

2005

115

2685

2

5

Toyota Hilux

M07-T-509

2008

126

2982

5

6

Mercedes Benz

K29-T-155

2012

120

2143

2+2

7

VW Van

A24-0-729

1999

75

2461

5

8

Škoda Octavia Scout

A08-M-123

2009

103

1968

5

9

V Tuarcg

M60-A-571

2007

128/174

2460

5

10

Hyndai Tucson

T25-K-146

2020

136

1995

5

11

Hyndai Tucson

T25-K-145

2020

136

1995

5

 

c)Period za koji se zaključuje ugovor:

Ugovori se zaključuju tokom 2021. godine

d)Procijenjena vrijednost nabavke: 6.000,00 KM sa PDV-om

 

e)Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. zakona:

Po svakoj prispjeloj ponudi se utvrđuje

 

f)Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Uslovi: Preduzeća registrovana za usluge registracije i tehničkog pregleda vozila. Dokazi: Aktuelni izvodi iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana od dana dostavljanja ponude- Original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude.

 

g)Period važenja ponude:

Do 31.12.2021. godine

 

h)Način dostavljanja ponude:

Putem pošte, faxa i/ili elektronski

 

i)Adresa na koju sc ponuda dostavlja:

Regulatorna agencija za komunikacije Mehmeda Spahe 1 71000 sarajevo FAX: 033/713-080

 

j) Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

Nema pregovora

 

k) Vrsta i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene:

Nema zahtjeva za garanciju

 

I) Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokrano izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi za 2021. godinu, račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom, od jednog ili više dobavljača.

 

lj) Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31.12.2021. godine u 12,00 SATI

 

m) Web adresa stranice ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacije (ako je predviđena)

Nema dodatne dokumentacije

 

n) Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

SENADA KERLA 033 250-600 skerla@rak.ba

 

Draško Milinović

Direktor

 

https://docs.rak.ba//documents/d5cdf6f0-9819-4a6e-947f-fe54b1399022.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: