Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.01.2021. 14:20

(aukcija) Nabavka usluga održavanja javne gradske higijene

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1293-1-2-5-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BIJELJINA
IDB/JIB 4400358930002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragiša Maksimović i Goran Spasojević
Adresa Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 233-100
Faks (055) 210-162
Elektronska pošta javnab.sobn@gmail.com
Internet adresa www.sobijeljina.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna gradska higijena, šifra: SKP-02(2 Lot-a)/20

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna gradska higijena, šifra: SKP-02(2 Lot-a)/20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
  90600000-3 Usluge čišćenja i sanitarne usluge u gradskim i seoskim


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.2.2021. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Gradska uprava Grada Bijeljina
Datum i vrijeme 22.2.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: Čišćenje javnih površina u proljetnom, ljetnom, jesenjem i zimskom periodu u Gradu Bijeljina i naseljenom
mjestu Janja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Čišćenje javnih površina u proljetnom, ljetnom, jesenjem i zimskom periodu u Gradu Bijeljina i naseljenom
mjestu Janja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitarne usluge u gradskim i seoskim sredinama i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

307692,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2021. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.2.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 22.2.2021. 13:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: Održavanje javnih zelenih površina

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2: Održavanje javnih zelenih površina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90600000-3 Usluge čišćenja i sanitarne usluge u gradskim i seoskim sredinama i pripadajuće usluge


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

196581,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2021. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Bijeljina

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.2.2021. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 22.2.2021. 13:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name City Administration of the City Bijeljina
UIN 4400358930002
Contact person Dragiša Maksimović i Goran Spasojević
Address Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1
Postal code 76300 Bijeljina (sp bl)
Municipality/City Bijeljina
Telephone (055) 233-100
Fax number (055) 210-162
Email address javnab.sobn@gmail.com
Website address www.sobijeljina.org

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Bijeljina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Other services

II 1.a. Title of the object of the contract

Public city hygiene

II 1.b. Description of the object of the contract

Public city hygiene

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 90000000-7 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Additional object(s) 90600000-3 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 Lot 1: Čišćenje javnih površina u proljetnom, ljetnom, jesenjem i 2 22.2.2021.
2 Lot 2: Održavanje javnih zelenih površina 2 22.2.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 Lot 1: Čišćenje javnih površina u proljetnom, ljetnom, jesenjem i 2 22.2.2021. 12:30
2 Lot 2: Održavanje javnih zelenih površina 2 22.2.2021. 12:30

 

 

Address and place Trg Kralja Petra I Karađorđevića 1, Bijeljina

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: