Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.04.2022. 16:19

Nabavka usluga izrade idejnih projekata za izgradnju objekata na lokaciji olimpijski spust, startni objekti za Super G i veleslalom, kako slijedi: objekat polazna stanica šestosjedne žičare, objekat dolazna stanica šestosjedne žičare, objekat dolazna stanica četverosjedne žičare

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.04.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

707-7-2-95-3-17/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200347000004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Tea Teskeredžić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE IZRADE IDEJNIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU OBJEKATA NA LOKACIJI OLIMPIJSKI SPUST, STARTNI OBJEKTI ZA SUPER
G I VELESLALOM, KAKO SLIJEDI: OBJEKAT POLAZNA STANICA ŠESTOSJEDNE ŽIČARE, OBJEKAT DOLAZNA STANICA
ŠESTOSJEDNE ŽIČARE, OBJEKAT DOLAZNA STANICA ČETVEROSJEDNE ŽIČARE


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71245000-7 Nacrti za odobrenje, radni nacrti i specifikacije

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

30000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

PREMA USLOVIMA IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

PREMA USLOVIMA UZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

III 4. Ograničenja za učešće

PREMA USLOVIMA UZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

PREMA USLOVIMA UZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

PREMA USLOVIMA UZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

PREMA USLOVIMA UZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.4.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.04.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul.Alipašina bb, ulaz E Zetra, Sarajevo
Datum i vrijeme 15.04.2022. 14:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Tea Teskeredžić i Merima Softić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Tea Teskeredžić i Merima Softić
Adresa Alipašina bb,dvorana Zetra ulaz E
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 276-142
Faks (033) 212-027
Elektronska pošta komercijala@zoi84.ba
Internet adresa www.zoi84.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: