Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 14:59

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke bankarskih usluga

Izvor: Akta.ba, 21.03.2022.

Broj: 02-014-45A/22 Datum: 21.03.2022. godine

 

 

 

Na osnovu člana 18. stav 1. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14), člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 2/15 i 11/15), člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 60. Statuta Opštine Oštra Luka („Službeni glasnik Opštine Oštra Luka", broj: 6/15 i 9/17), Načelnik Opštine Oštra Luka, donosi:

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke

 

I.         

Pokreće se postupak javne nabavke usluga:

1.         Predmet javne nabavke: Nabavka bankarskih usluga.

2.         Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki za 2022. godinu: 31.

3.         Procjenjena ukupna vrijednost nabavke je: 4.000,00 KM bez PDV-a.

4.         Sredstva za finansiranje su obezbjeđena u budžetu Opštine Oštra Luka za 2022. godinu, na kontu: 412700 - „Rashodi za usluge finansijskog posredovanja", dok će se sredstva za izvršenje ugovora u 2023. i 2024. godini planirati budžetom za iste godine.

5.         Postupak za dodjelu ugovora: direktni sporazum (sa namjerom zaključenja ugovora na 2 godine).

6.         Početkom realizacije ove Odluke podrazumjeva se dan njenog donošenja.

 

II.       

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Opštinska uprava Opštine Oštra Luka.

 

III.      

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Oštra Luka".

Obrazloženje Ovom odlukom pokreće se nabavka bankarskih usluga sa namjerom potpisivanja ugovora na 2 (dvije) godine ili 24 mjeseca.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke je izvedena uvidom u cjenovnik lokalnih banaka.

Iz gore pomenutih razloga, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Opština Oštra Luka će izvršiti predmetnu javnu nabavku postupkom direktnog sporazuma.

 

 

Načelnik opštine Dragan Mastikosa

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: