Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 11:28

(aukcija) Nabavka usluga izrade i isporuke cijevnog registra bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici Koševo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-2-363-3-302/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Rifet Kožljak
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga izrade i isporuke cijevnog registra bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici „Koševo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga izrade i isporuke cijevnog registra bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici „Koševo
Postupak nabavke je podjeljen na 2 (dva) LOT-a i to:
LOT 1 Usluga izrade i isporuke cijevnog registra bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici „Koševo"
LOT 2 Usluga termohemijskog čišćenja bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici „Koševo“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.07.2022. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bolnička br. 25, 71 000 Sarajevo, sala Tehničkog sektora
Datum i vrijeme 13.07.2022. 10:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Rifet Kožljak
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-276
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta rifet.kozljak@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluga izrade i isporuke cijevnog registra bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici „Koševo“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga izrade i isporuke cijevnog registra bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici „Koševo“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.07.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.07.2022. 10:00X Dodatne informacije

Definisano tenderskom dokumentacijom


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluga termohemijskog čišćenja bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici „Koševo“,

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga termohemijskog čišćenja bojlera PTV zapremine 10 m3 u kotlovnici „Koševo“,

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.07.2022. 09:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.07.2022. 10:00


X Dodatne informacije

Definisano tenderskom dokumentacijom

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: