Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 08:51

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke restoranskih usluga u 2022. godini

Izvor: Akta.ba, 10.06.2022.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16,36/19 i 61/21), člana 18. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH",broj: 39/14) i člana 12. Pravilnika o postupku Direktnog sporazuma Opštinske uprave opštine Istočni Stari Grad („Sl. novine grada Istočno Sarajevo“, broj: 8/15, 18/15), člana 87. Statuta (Jpštine Istočni Stari Grad ("Sl.novine grada I.Sarajevo", broj: 33/17), načelnik opštine Istočni Stari Grad d o n o s i :

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Za potrebe Opštinske uprave Istočni Stari Grad pokreće se postupak javne nabavke usluge - „Nabavka restoranskih usluga u 2022. godini“, predviđeio Planom javnih nabavki - usluga pod rednim brojem 9 (devet).

Član 2.

Procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 6.000,00 КM.

Sredstva za realizaciju ove nabavke obezbjeđena su u Budžetu Opštine Istočni Stari Grad za 2022. godinu.

Član 3.

Postupak javne nabavke će se provesti putem: Direktnog sporazuma za dostavljanje ponuda.

Član 4.

Za sprovođenje postupka nabavke zadužen je stručni saradnik zajavne nabavke.

Član 5.

Ova odluka objaviće se na internet stranici opštine www.opstinaisg.net.

Dostavljeno:

1)         Javne nabavke,

2)         Računovodstvo i finansije

3)         a/a

Broj: AO1-020-108/22

Datum: 22.02.2022. godine

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: