Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 12:45

Nabavka usluga izrade idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na područiju Brčko distrikta

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-2-351-3-393/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Tanja Obrenović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i
uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25641,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju puteva, ulica i pješačkih staza na područiju Brčko distrikta

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
  71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, sala broj 59
Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Tanja Obrenović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada idejnih i glavnih projekata izgradnje i rekonstrukcije puteva sa otvorenim sistemom odvodnje oborniskih voda u
dužini do 500 m'

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12820,50

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenederskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 7.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada idejnih i glavnih projekata izgradnje i rekonstrukcije ulica sa zatvorenim sistemom odvodnje oborinskih voda u dužini
do 500 m'

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 7.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada glavnih projekata izgradnje i rekonstrukcije pješačkih staza u dužini od 300 m'

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumenatciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2564,10

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 7.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada glavnih projekata izgradnje sistema oborinske odvodnje u dužini od 200 m'

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71322000-1 Usluge tehničkog projektovanja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Data u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1709,40

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 7.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.7.2022. 12:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: