Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 13:34

(aukcija) Nabavka bankarskih usluga kreditnog zaduženja u iznosu od 3.800.000,00 KM bez PDV-a-ponovljeni postupak

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

377-1-2-313-3-60/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA
IDB/JIB 4400307860000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mira Jošilo
Adresa Hajduk Stanka broj 20
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-460
Faks (055) 226-462
Elektronska pošta office@bnvodovod.com
Internet adresa www.bnvodovod.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Bijeljina

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 3.800.000,00 KM bez PDV-a -ponovljeni postupak

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka bankarske usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 3.800.000,00 KM bez PDV-a -ponovljeni postupak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66113000-5 Usluge odobravanja kredita

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1300534,91

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto izvršenja usluge je poslovna jedinica banke izabranog punuđača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.8.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.8.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Upravna zgrada Društva, ulica Hajduk Stanka broj 20, sala broj 19
Datum i vrijeme 5.8.2022. 13:00


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name S.C. "Vodovod i kanalizacija" Bijeljina
UIN 4400307860000
Contact person Mira Jošilo
Address Hajduk Stanka broj 20
Postal code 76300 Bijeljina (sp bl)
Municipality/City Bijeljina
Telephone (055) 226-460
Fax number (055) 226-462
Email address office@bnvodovod.com
Website address www.bnvodovod.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Bijeljina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Water

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Financial services: Insurances services, Banking and investment services

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of banking services for credit indebtedness in the amount of 3,800,000.00 BAM without VAT

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of banking services for credit indebtedness in the amount of 3,800,000.00 BAM without VAT

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 66113000-5 Credit granting services

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
1.300.534,91 BAM without VAT

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

5.8.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 5.8.2022. 12:00:00
Address and place Company Headquarters, Hajduk Stanka 20, 76 300 Bijeljina

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: