Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.06.2022. 15:37

(poništenje) Nabavka usluga održavanja MS aplikacija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.06.2022.
OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

1370-1-2-248-4-175/22


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba Željko Brekalo
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronička pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Državni nivo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30600,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje MS aplikacija

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga održavanja MS aplikacija, za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine, u skladu sa zahtjevima iz
tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72268000-1 Usluge dobave programske podrške

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 8. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljen broj ponuda određen u članku 32. stavak (4) Zakona o javnim nabavama BiH, ako je bilo predviđeno
zaključenje okvirnog sporazuma

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

9.6.2022.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: