Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 09:39

(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade softvera za obradu, prikaz i dostupnost meteoroloških podataka (GRUPA 2-Izrada softvera za obradu, kontrolu mjerenja i motrenja sa mreže prizemnih postaja)

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja i usluge savjetovanja

2022/S 122-347920

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 102-285020)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Državni hidrometeorološki zavod
Nacionalni registracijski broj: 74660437164
Poštanska adresa: Ravnice 48
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: nabava-metmonic@cirus.dhz.hr
Telefon: +385 14565604
Telefaks: +385 14851901
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.meteo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izrada softvera za obradu, prikaz i dostupnost meteoroloških podataka (GRUPA 2-Izrada softvera za obradu, kontrolu mjerenja i motrenja sa mreže prizemnih postaja)

 

Referentni broj: 10-2019-MM-11
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72200000 Usluge programiranja i usluge savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava usluge izrade softvera za obradu, kontrolu mjerenja i motrenja s mreže prizemnih postaja.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/06/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 102-285020

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:
Umjesto:

 

Izmjena DON-a u točki 4.2.2., stavak E te je dodan Prilog 1. Tehničke specifikacije za Grupu 2. koji prethodno nije bio objavljen.

 

Glasi:

 

U 2. izmjeni DON je izmijenjen u točki 7.8.1. u dijelu ´Oblik: bankarska garancija' te je iznos jamstva za ozbiljnost ponude usklađen s prethodno navedenim iznosom za isto jamstvo.

 

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: