Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 08:58

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga obuke za instruktore ronjenja na rijeci uključujući prevoz i smještaj sa dva trenera

Izvor: Akta.ba, 16.06.2022.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ŠAMAC Broj 12

Godina XXVIII

Utorak, 28. jun 2022. godine Šamac

Na osnovu člana člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 17. st. 1. i čl. 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH " , broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac“ broj 12/15) i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17), Načelnik opštine Šamac d o n o s i :

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke usluge „Obuka za instruktore ronjenja na rijeci uključujući prevoz i smještaj sa dva trenera“

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke „Obuka za instruktore ronjenja na rijeci uključujući prevoz i smještaj sa dva trenera“ putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi do 2.493,68 КM bez PDV-a. Nabavka je planirana Planom javnih nabavki za 2022. godinu i utvrđena je Ugovorom o finansiranju projekta „ North Gate ŠAMAC“ zaključenog između opptine Šamac i Deutshe Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (u daljem tekstu:GIZ) broj:01-122-99/2022 od 04.04.2022. godine i finansirana je od strane GIZ-a u 100% procentualnom iznosu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „ Službenom glasniku opštine Šamac“

Broj: 01-022-190/2022

Datum: 16.06.2022. god.

NAČELNIК OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: