Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 08:41

Nabavka usluga izrade standardnih operativnih procedura za mikrobiološke laboratorije

Izvor: Glas Srpske, 30.06.2022.

REPUBLIКA SRPSКA VLADA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

 

 

POZIV ZA ISКAZIVANJE INTERESA

Država: Republika Srpska/Bosna i Hercegovina

Naziv Projekta:  Hitni projekat COVID-19

Broj kredita:      IBRD 9097-BA

Naziv zadatka:    Izrada standardnih operativnih procedura za mikrobiološke laboratorije

Referentni broj: BA-MZSRS-279473-CS-CQS

1.            Republika Srpska/Bosna i Hercegovina je primila zajam od Svjetske banke, za potrebe Hitnog projekta COVID -19, i namjerava  da  iskoristi   dio sredstava za plaćanja konsultantskih usluga.

2.            Кonsultantske usluge („Usluge") uključuju izradu standardnih operativnih procedura za mikrobiološke laboratorije u kontekstu COVID -19. Planirani period realizacije će biti do tri mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

3.            Projektni zadatak za prvu fazu nabavke može biti dobijen na ispod navedenoj adresi.

4.            Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske sada poziva podobne konsultantske firme da iskažu interes za izvršenje Usluga. Zainteresovane konsultantske firme trebaju dostaviti podatke kojima dokazuju da ispunjavaju zahtijevane kvalifikacije i predmetno iskustvo za izvršenje Usluga.

Кriteriji za formiranje kratke liste su:

-              Opšte iskustvo:

-              Postojanje firme u periodu od pet (5) godina    10 bodova;

-              Specifično iskustvo:

-              Iskustvo u oblasti uvođenja sistema kvaliteta, a u vezi

ispunjavanja zahtjeva upravljanja koji su vezani za rad i efektivnost sistema upravljanja kvalitetom u okviru medicinskih laboratorija, i uvođenju i primjeni standarda kvaliteta za medicinske laboratorije 150 15189, i iskustvo u razvoju i izradi procesnih i metodoloških uputstava u cilju uvođenja i jačanja kapaciteta za kontrolu kvaliteta pružanja usluga u mikrobiološkim laboratorijama               40 bodova;

-              Ekspertiza u standardizaciji i poboljšanju rada u mikrobiološkim laboratorijama tokom posljednjih pet godina, uključujući iskustvo u izradi, prilagođavanju stavljanju u upotrebu i izvođenje iz upotrebe standardnih operativnih procedura          50 bodova.

Neophodno specifično isksustvo će biti dokazano najmanje jednim angažovanjem u izradi relevantnih dokumenata za standardizaciju i/ili unapređenje kvaliteta rada mikrobioloških laboratorija u bilo kojoj od zemalja zapadnog Balkana.

Кljučno osoblje neće biti ocjenjivano u fazi pripreme kratke liste.

Minimalan broj bodova (kvalifikacioni prag) zauključivanje na kratku listu je 75 bodova.

5.            Molimo zainteresovane konsultantske firme da obrate pažnju na paragrafe 3.14, 3.16 i 3.17 Sekcije III „Procurement Regulations for IPF Borrowers", iz jula 2016. godine (revidiranim u novembru 2017. i avgustu 2018. godine) („Propisi o nabavkama"), koji određuju politiku Svjetske banke o sukobu interesa. Pored toga, molimo konsultantske firme da obrate pažnju na informacije o sukobu interesa, u vezi predmetnog zadatka, a koji su sadržani u paragrafu 3.17 Propisa o nabavkama.

6.            Кonsultantske firme se mogu udruživati sa drugim firmama, kako bi unaprijedili svoje kvalifikacije, ali će jasno navesti da li je udruživanje u obliku zajedničkog nastupanja i/ili u obliku podkonsultantskog ugovora. U slučaju zajedničkog nastupanja, ukoliko budu izabrani, svi partneri zajedničkog nastupanja će biti zajedno i posebno odgovorni za cijeli ugovor.

7.            Кonsultantska firma će biti izabrana u skladu sa metodom izbora na osnovu kvalifikacija konsultantske firme CQS), kao što je navedeno u Propisima o nabavkama, koji je otvoren za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa propisima za nabavku.

8.            Dodatne informacije mogu biti dobijene na ispod navedenoj adresi a u toku radnog vremena (od 8.00-16.00, od ponedjeljka do petka).

9.            Pisma iskazivanja interesa moraju biti dostavljena u pisanom obliku (lično, putem pošte, putem faksa ili putem elektronske pošte) na ispod navedenu adresu do 13.07.2022. godine.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Resor za planiranje, analizu, finansiranje i implementaciju projekata

Administrativni centar Vlade Republike Srpske, zgrada A VI sprat. kancelarija 3 - protokol Trg Republike Srpske, 78000 Banja Luka Telefon: 051/338-352

Adresa elektronske pošte: s.stojkovic@mps.vladars.net

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: