Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 13:29

(izmjena aukcije) Nabavka usluga prijevoza učenika za potrebe JU OŠ Rešad Kadić Krndija Tešanj za školsku 2022/2023.

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2022.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1211-7-2-6-8-2/22


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 1211-7-2-6-3-1/22
Datum objave obavještenja 24.6.2022.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "REŠAD KADIĆ"
IDB/JIB 4218242750004
Kontakt osoba Berina Merdić
Adresa Krndija b.b.
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 465-146
Faks (032) 465-146
Elektronska pošta osrk@bih.net.ba
Internet adresa

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 9. mijenja se i glasi:
Predmetne usluge vršit će se od 01.09.2022 do 15.06.2023. godine, odnosno do kraja školske godine.

Odjeljak III 3. mijenja se i glasi:
Plaćanje se vrši u roku od roku od 60 dana od dana ispostavljanja fakture

Odjeljak III 6. mijenja se i glasi:
U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, dobavljač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i
ovjerenu od strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske
dokumentacije i ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
- običnu kopiju Potvrde banke ne stariju od 3(tri) mjeseca u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje


ponuđač ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun
nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci.
Dobavljač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti u roku od 5 dana
originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost.
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru (AKO NIJE DOSTAVIO UZ
PONUDU) dostaviti u roku od 5 dana originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku
sposobnost.

Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
15.7.2022.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 15.07.2022. 09:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Krndija bb, 74260 Tešanj, kancelarija sekretara škole
Datum i vrijeme 15.07.2022. 10:00 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: