Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 13:32

(aukcija) Nabavka usluga čišćenja poslovnih prostorija Javne Ustanove Vode Srpske u 2022. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1086-1-2-78-3-78/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE"
IDB/JIB 4403534960001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zoran Lazić
Adresa Miloša Obilića 51
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 201-784
Faks (055) 211-517
Elektronska pošta bijeljina@voders.org
Internet adresa www.voders.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Čišćenje poslovnih prostorija Javne Ustanove „Vode Srpske“ u 2022.godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

čišćenje poslovnih prostorija Javne Ustanove „Vode Srpske“ u 2022.godini u Trebinju, Doboju, Prijedoru i Banja
Luci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2022. 12:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU "Vode Srpske" Miloša Obilića br. 51, Bijeljina
Datum i vrijeme 19.7.2022. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo putem informacionog sistema E-nabavke na internet
adresi: www.ejn.gov.ba/JavnaUstanovaVodeSrpske. Tenderska dokumentacija je besplatna i za istu se ne traži bilo
kakva nadoknada.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Trebinje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

čišćenja poslovnih prostorija u 2022.godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema Aneksu 3 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2022.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Vode Srpske" Trebinje

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2022. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Doboj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

čišćenje poslovnih prostorija u 2022.godini.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema Aneksu 3 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

960,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2022.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Vode SRpske" Doboj

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2022. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prijedor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

čišćenja poslovnih prostorija u 2022.godini.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema Aneksu 3 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

620,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2022.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Vode Srpske" Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2022. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2022. 13:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Banja Luka

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

čišćenja poslovnih prostorija u 2022.godini.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine

III Ukupna količina ili obim ugovora
prema Aneksu 3 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2022.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU "Vode Srpske" Banja Luka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2022. 12:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2022. 13:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: