Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.07.2022. 07:43

(izmjena aukcije) Nabavka usluga servisa i održavanja uređaja za kontrolu pristupa

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2022.
ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

618-1-2-86-8-152/22


Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 618-1-1-86-3-150/22
Datum objave obavještenja 5.7.2022.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Admir Hrapo
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak II 1. mijenja se i glasi:
Usluge, Usluge održavanja i popravki

Odjeljak III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama dodaje se i glasi:
Odjeljak III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju dodaje se i glasi:
Ne

Odjeljak III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga dodaje se
i glasi:
Da

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: