Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.07.2022. 09:31

(aukcija) Nabavka usluga prevoza radnika JZU Specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

508-7-2-52-3-8/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU
PSIHIJATRIJU MODRIČA
IDB/JIB 4400193830008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Predrag Tadić
Adresa Naselje Gornjani br. 99, Garevac
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 818-858
Faks (053) 818-389
Elektronska pošta zavodjavnenabavke@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim
usluga prijevoza pošte

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prevoz radnika JZU Specijalne bolnice za hroničnu psihijatriju Modriča

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz radnika Bolnice na posao na relaciji Koprivna Gornja (stanica centar) – Modriča (stanica u ulici
Dositeja Obradovića bb) - Garevac (stanica Naselje Gornjani br. 99) i sa posla u obrnutom smjeru, svim radnim
danima i subotom, za ukupno 123 radnika Bolnice (nedjeljom i praznikom Bolnica obezbjeđuje prevoz radnika
vozilima iz sopstvenog voznog parka).
Termini prevoza su sljedeći:
Radni dani:
• 06.35h - dovoženje radnika na posao,
• 06.50h - odvoženje radnika sa posla,
• 13.05h - odvoženje radnika sa posla,
• 18.30h - dovoženje radnika na posao,
• 18.45h - odvoženje radnika sa posla;
Subota:
• 06.35h - dovoženje radnika na posao,
• 06.50h - odvoženje radnika sa posla.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60130000-8 Usluge drumskog putničkog prevoza za posebne namjene

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u Tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

29743,56

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje Gornjani br. 99, Garevac, 74480 Modriča.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci;

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.7.2022. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, Naselje
Gornjani br. 99, Garevac, 74480 Modriča
Datum i vrijeme 20.7.2022. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: