Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.06.2015. 13:42

Nabavka usluga vršenja deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije i suzbijanja zmija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1245-7-2-29-3-30/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE", MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE
“ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA
IDB/JIB 4400358420004
Kontakt osoba Slađana Jagodić i Dragiša Đorđić
Adresa Majevička 97
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-700
Faks (055) 210-304
Elektronska pošta elektrobn@teol.net
Internet adresa www.elektrobijeljina.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN


I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge vršenja deratizacije, dezinsekcije, dezinfekcije i suzbijanja zmija.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge vršenja deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije i suzbijanja zmija za potrebe ( pet Radnih jedinica u
Poslovnicama i Direkciji ZEDP ,,Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2015 godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90900000-6 Usluge čišćenja i sanitacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne


II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Na Lokacijama Ugovornog organa: Upravna zgrada, u Radnim jedinicama: Bijeljina, Ugljevik, Zvornik, Vlasenica i
Bratunac, i u Polovnicama Radnih jedinica.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do završetka usluga ili do realizacije ugovorene vrijednosti

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. ZJN BiH

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Obavezni uslovi za učešće iz člana 46. ZJN BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Obavezni uslovi za učešće iz člana 47. ZJN BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Obavezni uslovi za učešće iz člana 50. ZJN BiH

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama


III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.6.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.6.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.6.2015. 11:30:00
Adresa i mjesto ZEDP ,,Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, ul. Majevička 97, Sala za sastanke
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: