Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2015. 13:15

(poništenje poziva) Nabavka usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta Šumarija Bos. Grahovo, G.J. Međugorje-Nuglašica i Šumarija Glamoč, G.J. Hrbljine-Kujača

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2015.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

1101-1-2-19-4-35/15ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŠGD "HERCEGBOSANSKE ŠUME" D.O.O. KUPRES
IDB/JIB 4281038670003
Kontakt osoba Josip Madunić
Adresa Splitska bb
Poštanski broj 80320 Kupres (hp mo)
Općina/Grad Kupres (FBiH)
Telefon (034) 274-801
Faks (034) 274-800
Elektronička pošta info@hbsume.ba
Internet adresa www.hbsume.ba

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Županijska razina,Kanton 10

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

9

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,4,5

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sječa, izrada i izvoz drvnih sortimenata od panja do puta


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava usluga sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta.
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAKIII 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

NeANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šumarija Bos. Grahovo, G.J. Međugorje-Nuglašica odjel 3a.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća

II Ukupna količina ili obim ugovora

1621,87 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37303,01

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana ulaska u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje kojim gospodare ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Cijena kod oba ponuditelja je ista, a kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, pa
sukladno tumačenju agencije koje smo tražili u prethodnom postupku nismo u mogućnosti dodijeliti ugovor.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja23.6.2015.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37303,01

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

37303,01ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šumarija Bos. Grahovo, G.J. Međugorje-Nuglašica odjel 20.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća

II Ukupna količina ili obim ugovora

1.608,02 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32160,40

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od ulaska u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje kojim gospodare ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Cijena kod oba ponuditelja je ista.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja23.6.2015.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32160,40

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32160,40ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šumarija Bos. Grahovo, G.J. Međugorje-Nuglašica odjel 4a.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća

II Ukupna količina ili obim ugovora

2524,19 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54270,08

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

70 dana od ulaska u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje kojim gospodare ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Cijena kod oba ponuditelja je ista.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja23.6.2015.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54270,08

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

54270,08ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šumarija Bos. Grahovo, G.J. Međugorje-Nuglašica odjel 23a

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta.

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stočarstva, ribarstva,
šumarstva i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 77211400-6 Usluge sječe drveća

II Ukupna količina ili obim ugovora

1970,99 m3

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42376,28

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

65 dana od ulaska u posao.

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluge sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do puta.

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
Oba ponuditelja su ponudila identičnu cijenu.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja23.6.2015.

V 2. Broj primljenih ponuda

2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

2

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42376,28

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

42376,28
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: