Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2015. 15:34

Nabavka usluga provođenja dezinsekcije na području opštine Laktaši za 2015. godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1121-7-2-72-3-41/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA LAKTAŠI
IDB/JIB 4401140250006
Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-250
Faks (051) 334-248
Elektronska pošta drakov@teol.net
Internet adresa www.laktasi.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Vršenje usluga provođenja dezinsekcije na području opštine Laktaši za 2015. godinu


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Vršenje usluga sistematske dazinsekcije - suzbijanje komaraca na području opštine Laktaši

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90670000-4 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina u gradskim i seoskim sredinama


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dezinfekcija komaraca larvicidni tretman cca 500 ha, i tretman odraslih komaraca zaprašivanje sa zemlje cca 2 500 ha


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24780,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

teritorija opštine Laktaši

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

maksimalno 30 dana po zaključenju ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga


Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.7.2015. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 23.7.2015. 13:30:00
Adresa i mjesto Karađorđeva 56, 78 250 Laktaši, kancelarija 34/IIANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Darija Balaban
Adresa Karađorđeva 56
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 334-257
Faks (051) 334-257
Elektronska pošta darija.balaban@laktasi.net
Internet adresa www.laktasi.net

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: