Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.07.2015. 12:08

Nabavka usluga održavanja i rezervnih dijelova tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

243-7-2-122-3-7/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200057260002
Kontakt osoba Mirsel Šaković
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-100
Faks (033) 707-351
Elektronska pošta ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba
Internet adresa www.sudbih.gov.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge održavanja i rezervnih dijelova tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluge održavanja i rezervnih dijelova tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

do 12 mjeseci


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3900,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora


Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.7.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.7.2015. 12:15:00
Adresa i mjesto Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe:
Mirsel Šaković tel 033 707 313 e-mail mirsel.sakovic@sudbih.gov.ba
Ranka Crkvenjaš tel 033 707 351 e-mail ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: