Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.07.2015. 14:20

Nabavka usluga iz oblasti održavanja sistema SCADA i Arhivskog sistema u DATA Centru

Izvor: Akta.ba, 10.07.2015.

INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE

OBAVJEŠTENJA

 

UGOVORNI ORGAN

 

1. Podaci o ugovornom organu

 

Naziv

Kontakt osoba

Mješoviti Holding ERS MP a.d. Trebinje ZP"Hidroelektrane na Drinia.d. Višegrad

Marko Miličević, ref. javnih nabavki

Adresa

Poštanski broj

Kompleks Andrićgrad

73240

Opština/Grad

Identifikacioni broj/Jedinstveni IB

Višegrad

4400497620000

Telefon

Fax

00387 58 635 212

00387 58 635 202

Elektronska pošta (e-mail)

Internet adresa (Web)

hevgd@teol.net

www.henadrini.com

 

2. Zajednička nabavka

Ne

 

3. Opis

a. Naziv predmeta ugovora

Usluga iz oblasti održavanja sistema SCADA i Arhivskog sistema u DATA Centru

 

4. Ograničenja za učešće

Ne .

 

5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da . Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

 

6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se. 

 

7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtjeva se.               

 

8. DODATNE INFORMACIJE

Mješoviti Holding ,,ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad namjerava provesti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci usluga iz oblasti održavanja sistema SCADA i Arhivskog sistema u DATA Centru sa "SERVISINŽENJERING-IMP" d.o.o. Beograd, u cilju sistemskog održavanja, detekcije i otklanjanja kvarova, korekcije i unapređivanja softvera, tehničkog konsaltinga i daljinskog pristupa i intervencije na softveru. Ponude se dostavljaju do: 20.07.2015.godine.

 

Preuzimanje poziva za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja će se vršiti u prostorijama ZP"Hidroelektrane na Drini" a.d Višegrad kompleks Andrićgrad kancelarija broj 101.

Ponuđači koji nisu u mogućnosti lično preuzeti dokumentaciju, zahtjev za preuzimanje poziva za učešće u pregovaračkom postupku, mogu proslediti putem faksa na broj 00387 58 635 211, i ista će im biti poslana putem faksa ili e-maila. Zahtjev mora da sadrži naziv kandidata, adresu, ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, faksa i e-mail adresu.

Adresa za dostavljanje dokumentacije je: ZP"Hidroelektrane na Drini"a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad, 73240 Višegrad.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: