Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.11.2022. 08:26

Nabavka usluga izrade idejnog rješenja kompleksa Olimpijski bazen Mostar

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.11.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

31664-6-2-1-3-1/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DIREKCIJA ZA IZGRADNJU KULTURNO SPORTSKOG CENTRA U MOSTARU
IDB/JIB 4227558110006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Tigran Ivković
Adresa Ante Starčevića bb (iza prostorija Sportskog saveza Grada mostara)
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (063) 318-711
Faks (036) 348-105
Elektronska pošta direkcija@hotmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Grad,Mostar

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv idejnog rješenja

Konkurs za izradu idejnog rješenja kompleksa "Olimpijski bazen Mostar"

II 4.b. Kratak opis idejnog rješenja

Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja kompleksa "Olimpijski bazen u Mostaru" s namjerom da se obezbijede
najbolja idejna rješenja, dodijele novčane nagrade za tri prvoplasirana te nakon pregovaračkog postupka dodijeli ugovor za
izradu Glavnog projekta.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71230000-9 Organizacija tendera za projekt u arhitekturi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema Konkursnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

prema Konkursnoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema Konkursnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema Konkursnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema Konkursnoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurs za izradu idejnog rješenja

IV 1.a. Predviđa se dodjela

Nagrada

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.11.2022.

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.12.2022. 15:23

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: