Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.02.2023. 13:27

(aukcija) Nabavka usluga redovnog održavanja nekategorisanih makadamskih puteva na području Opštine Šamac

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.02.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

144-1-2-16-3-8/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ŠAMAC
IDB/JIB 4400484130003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dušan Jovanović
Adresa Kralja A. I Karađorđevića 4
Poštanski broj 76230 Šamac (sp bl)
Opština/Grad Šamac
Telefon (054) 611-237
Faks (054) 620-300
Elektronska pošta office@opstinasamac.org
Internet adresa www.opstinasamac.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Šamac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Redovno održavanje nekategorisanih makadamskih puteva na području Opštine Šamac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke je nabavka usluge „ Redovno održavanje nekategorisanih makadamskih puteva na području Opštine
Šamac“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.02.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.02.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kralja Aleksandra Karađorđevića 4, 76230 Šamac (mala sala)
Datum i vrijeme 28.02.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljaće se
isključivo putem sistema „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Tenderska dokumentacija je objavljena u sistemu „E-nabavke“ i ista se preuzima bez naknade, registracijom
ponuđača u sistem „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Pojašnjenja, izmjene i preuzimanje tenderske dokumentacije vrše se isključivo elektronskim putem u sistemu „E-
nabavke“.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1 obuhvata nabavku predmetnih usluga za mjesne zajednice: Grebnice, Tursinovac, Srpska Tišina, Hrvatska
Tišina, Novo Selo, Šamac, Zasavica, Gornja Crkvina, Pisari i Škarić.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
17649,57

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17649,57

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Mjesne zajednice navedene u LOT-u 1

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Period trajanja ugovora 12 (dvanaest) mjeseci, od dana obostranog potpisivanja ugovora

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.02.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.02.2023. 12:00


X Dodatne informacije

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljaće se
isključivo putem sistema „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Tenderska dokumentacija je objavljena u sistemu „E-nabavke“ i ista se preuzima bez naknade, registracijom
ponuđača u sistem „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Pojašnjenja, izmjene i preuzimanje tenderske dokumentacije vrše se isključivo elektronskim putem u sistemu„E-
nabavke".


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 obuhvata nabavku predmetnih usluga za mjesne zajednice: Donja Slatina, Srednja Slatina, Gajevi, Gornja
Slatina, Lugovi, Kornica, Kruškovo Polje, Donji Hasić i Gornji Hasić

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
19358,97

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19358,97

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje ugovora je 12 ( dvanaest ) mjeseci od obostranog potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesne zajednice navedene u LOT-u 2

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.02.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.02.2023. 12:00


X Dodatne informacije

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljaće se
isključivo putem sistema „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Tenderska dokumentacija je objavljena u sistemu „E-nabavke“ i ista se preuzima bez naknade, registracijom
ponuđača u sistem „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Pojašnjenja, izmjene i preuzimanje tenderske dokumentacije vrše se isključivo elektronskim putem u sistemu „E-
nabavke.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3 obuhvata nabavku predmetnih usluga za mjesne zajednice: Obudovac, Obudovac 2, Batkuša, Brvnik i Novo Selo
2.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
18547,01

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18547,01

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Trajanje ugovora je 12 ( dvanaest ) mjeseci od obostranog potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesne zajednice navedene u LOT-u 3

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.02.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.02.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.02.2023. 12:00


X Dodatne informacije

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljaće se
isključivo putem sistema „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Tenderska dokumentacija je objavljena u sistemu „E-nabavke“ i ista se preuzima bez naknade, registracijom
ponuđača u sistem „E-nabavke“ na portalu Agencije za javne nabavke BiH (internet stranica www.ejn.gov.ba).
Pojašnjenja, izmjene i preuzimanje tenderske dokumentacije vrše se isključivo elektronskim putem u sistemu „E-
nabavke“.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: