Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 16:29

Nabavka usluga punjenja boca koje se koriste za hemijsku analizu jamskog zraka na aparatu SICK GMS 810

Izvor: Akta.ba, 07.03.2023.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52,

75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

 

Broj: I-506/23

Banovići, 07.03.2023. Godine

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za: "Punjenje boca koje se koriste za hemijsku analizu jamskog zraka na aparatu SICK GMS 810", u svrhu istraživanja tržišta.

 

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj: 09/23 i specifikacijom u prilogu istog.

 

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na adresu Ugovornog organa.

 

Rok za dostavljenje ponude je 10.03.2023.godine do 10 sati.

 

Ponude odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti u zatvorenoj koverti sa brojem zahtjeva I-_za dostavu ponuda i nazivom predmeta nabavke uz naznaku „NE OTVARATI ili elektronski na email adresu: nabava62@gmail.com

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 446, 035 / 870 - 433.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: