Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 16:17

(aukcija) Nabavka usluga osiguranja deminera, spasilaca i pasa

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

332-1-2-63-3-6/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
IDB/JIB 4400549870000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Velibor Janjić
Adresa Spasovdanska broj 3
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 344-258
Faks (057) 344-259
Elektronska pošta rucz@rucz.vladars.net
Internet adresa www.ruczrs.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

U skladu sa uslovima u TD, ponude se mogu dostaviti samo za jedan ili oba Lot-a.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje deminera, spasilaca i pasa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

OSIGURANJE LICA ZAPOSLENIH U PROGRAMU DEMINIRANJA,
OSIGURANJE SPASILACA I OSIGURANJE PASA ZA OTKRIVANJE EKSPLOZIVA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2023. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Dato u TD
Datum i vrijeme 31.03.2023. 13:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OSIGURANJE LICA ZAPOSLENIH U PROGRAMU DEMINIRANJA I OSIGURANJE SPASILACA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OSIGURANJE LICA ZAPOSLENIH U PROGRAMU DEMINIRANJA I OSIGURANJE SPASILACA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

136000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do godinu dana od potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2023. 13:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

OSIGURANJE PASA ZA OTKRIVANJE EKSPLOZIVA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OSIGURANJE PASA ZA OTKRIVANJE EKSPLOZIVA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do godinu dana od potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 30.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 31.03.2023. 13:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: