Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 09:50

(HR) Nabavka usluga čuvanja uredskog prostora i osoba Primorsko-goranske županije

Izvor: Official Journal of the European Union, 13.03.2023.

Hrvatska-Rijeka: Čuvarske službe

2023/S 051-150855

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori

 

Obavijest o nadmetanju

 

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Primorsko-goranska županija
Nacionalni registracijski broj: 32420472134
Poštanska adresa: Adamićeva 10
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Pododsjek za javnu nabavu
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
Telefon: +385 51351821
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pgz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+F21-0010035
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba Primorsko-goranske županije

 

Referentni broj: 06/02-23/12OS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79713000 Čuvarske službe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba Primorsko-goranske županije

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79713000 Čuvarske službe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Primorsko-goranska županija

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava usluge čuvanja uredskog prostora i osoba Primorsko-goranske županije

 

II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
Trajanje u mjesecima: 36
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Oblik postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.10)Utvrđivanje nacionalnih pravila primjenjivih na postupak:
IV.1.11)Glavne značajke postupka dodjele ugovora:
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje / Rok za primitak iskaza interesa
Datum: 14/04/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2023

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: