Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.03.2023. 12:19

(HR) (izmjena) Nabavka usluga vatrogasne postrojbe

Izvor: Official Journal of the European Union, 15.03.2023.

Hrvatska-Zagreb: Usluge vatrogasnih postrojbi

2023/S 053-158132

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Usluge

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 026-075772)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

USLUGA VATROGASNE POSTROJBE

 

Referentni broj: 2022-1323
II.1.2)Glavna CPV oznaka
75251000 Usluge vatrogasnih postrojbi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave su pružanje usluga vatrogastva za razdoblje od dvije godine.

CPV: 75251000-0

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/03/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 026-075772

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 10/03/2023
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 28/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:30
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 10/03/2023
Lokalno vrijeme: 12:30
Glasi:
Datum: 28/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:30
VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: