Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.03.2023. 14:25

(aukcija) Nabavka usluga zaštite na radu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1091-7-2-125-3-5/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTE "GRIJANJE"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218065010003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Edin Hujdur
Adresa Bilmišće 107
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 423-097
Faks (032) 423-099
Elektronska pošta uprava@grijanjezenica.ba
Internet adresa http://grijanjezenica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 5.c. Djelatnost

Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ponude se mogu dostavljati za jedan ili više lotova.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

ZAŠTITA NA RADU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zaštita na radu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao što je navedeno u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Nema.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao što je navedeno u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao što je navedeno u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao što je navedeno u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bilmišće br. 107, Zenica
Datum i vrijeme 05.04.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA I OPREME

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA I OPREME

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Ukupno 42 sredstva

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2023.g

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese: Bilmišće 107, Zmaja od Bosne b.b. i Branilaca Bosne br. 2 u Zenici i ul. Patritske lige b.b. mjesto Nemila .

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - ISPITIVANJE MIKROKLIMATSKIH USLOVA RADA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ISPITIVANJE MIKROKLIMATSKIH USLOVA RADA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Ukupno na 2 lokacije: Zenica i Nemila

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2023.g

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ulica Bilmišće br 107, i Patriotske lige b.b.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - ISPITIVANJE TERMOENERGETSKE OPREME

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ispitivanje termoenergetske opreme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Ispitivanje ventila sigurnosti na ekspanzionim posudama, ukupno:21 komad

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2023.g

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4 - ISPITIVANJE VATROGASNIH APARATA, HIDRANATA I VATRODOJAVNOG SISTEMA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ispitivanje vatrogasnih aparata, hidranata i vatrodojavnog sistema

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Ukupno 2 ispitivanja. Prvo u aprilu 2023, drugo oktobru 2023

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2023.g

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zenica, Nemila

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 - ISPITIVANJE ZDN I GROMOBRANA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ispitivanje ZDN i gromobrana:

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
cca 2500 lokacija

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2023.g

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zenica, Nemila

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 - ISPITIVANJE EMISIJE DIMNIH PLINOVA I BUKE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ispitivanje emisije dimnih plinova i buke

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Po jedno mjerenje

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2023.g

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Nemila

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 -ISPITIVANJE VISOKONAPONSKIH POSTROJENJA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ispitivanje visokonaponskih postrojenja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Ukupno 11 mjerenja

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2023.g

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2023. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 05.04.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: