Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 15:21

Nabavka poštanskih usluga

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

29331-9-2-1-22-9/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
IDB/JIB 4200494560201
Kontakt osoba Mirela Kreso
Adresa ul. Stjepana Tomića br. 1.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 569-807
Faks
Elektronska pošta info@fzs.unsa.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Obrazovanje

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

UslugeII 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Poštanske usluge

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Poštanske usluge

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600,00

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

12 Mjesec(i)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Grad Sarajevo. Bosna i Hercegovina

VII 1. Rok za preuzimanje javnog poziva

31.12.2023.

VIII 1. Rok, adresa i mjesto za prijem ponuda

VIII 1.a. Datum i vrijeme

31.12.2023. 12:00

VIII 1.b. Adresa i mjesto

Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija, ul. Stjepana Tomića 1, 71000 Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: