Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.03.2023. 10:25

(MK) Nabavka usluga angažovanja osoblja za obavljanje hotelsko-ugostiteljskih usluga

Izvor: Official Journal of the European Union, 22.03.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge posredovanja u zapošljavanju osoblja

2023/S 058-172130

Obavijest o nadmetanju

 

Usluge


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ss. Cyril and Methodius University Skopje - Rector’s office
Poštanska adresa: bvd. Goce Delcev 9
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: odd.jn@ukim.edu.mk
Telefon: +389 23293282
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ukim.edu.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c9da6516-6baa-4aad-80e1-a80f2a5d4c09/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c9da6516-6baa-4aad-80e1-a80f2a5d4c09/1
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Legal entities established to meet the needs of public interest – Article 4 paragraph 1 indent b) of the Law - Education
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Engagement of staff to perform hotel and hospitality services for the needs of the “Ss. Cyril and Methodius”University – Congress Center in Ohrid

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79610000 Usluge posredovanja u zapošljavanju osoblja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Engagement of staff to perform hotel and hospitality services for the needs of the “Ss. Cyril and Methodius”University – Congress Center in Ohrid

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Engagement of staff to perform hotel and hospitality services for the needs of the “Ss. Cyril and Methodius”University – Congress Center in Ohrid

Place of delivery of goods or place of provision of services, or location of performance of works:

Congress Center Hotel, Ohrid, village of Konjsko, Ohrid

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

List and brief description of conditions:

Economic Operator shall submit the following documents to prove its personal standing:

Statement by the Economic Operator that a legally valid court decision for participation in criminal organization,corruption, fraud or money laundering, terrorism or punishment created in terrorism characteristics and childtrafficking and abuse, has not been pronounced against the Economic Operator in the last five years

Certificate by a competent authority that a bankruptcy procedure has not been initiated

Certificate by a competent authority that a liquidation procedure has not been initiated

Certificate by a competent authority from the country of registration of the Economic Operator regarding paidtaxes, contributions and other public dues

Certificate by the Registry of Sentences for Crimes Committed by Legal Entities that a secondarysentenceprohibiting the participation in open call procedures, contract award procedures and awarding of contracts forpublic private partnership, has not been imposed against the Economic Operator

Certificate by the Registry of Sentences for Crimes Committed by Legal Entities that a secondary sentencefor temporary or permanent prohibition on performing a certain activity, has not been imposed against theEconomic Operator

Certificate that a misdemeanour sanction resulting in prohibition of practicing a profession, performing activityor duty, or temporary prohibition on performing a particular activity has not been imposed against the EconomicOperator by a legally valid court decision)

Capacity of the Economic Operator to perform a professional activity:

Document for registered activity

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/04/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/04/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Location: “Ss. Cyril and Methodius” University in Skopje, 9 Goce Delchev Blvd., 1000 Skopje

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: STATE COMMISSION FOR PUBLIC PROCUREMENT COMPLAINTS
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/03/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: