Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.03.2023. 13:31

Nabavka poštanskih usluga

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

221-9-2-1-22-51/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401565850007
Kontakt osoba Goran Zlatković
Adresa Trg Republike Srpske br. 8
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 332-367
Faks (051) 332-309
Elektronska pošta milovan.jovic@poreskaupravars.org
Internet adresa www.poreskaupravars.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Javni poziv za nabavku poštanskih usluga

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Poštanske usluge

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64110000-0 Poštanske usluge

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1920000,00

IV 1. Usluga se nabavlja od

Jedan ponuđač

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

1 Godina(e)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Definisano u Javnom pozivu.

VII 1. Rok za preuzimanje javnog poziva

03.04.2023.

VIII 1. Rok, adresa i mjesto za prijem ponuda

VIII 1.a. Datum i vrijeme

03.04.2023. 10:30

VIII 1.b. Adresa i mjesto

Definisano u Javnom pozivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: