Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 07:18

Nabavka usluga mikrobiološke analize namirnica, radnih površina i bazenske vode za potrebe JP LOKOM d.o.o. Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

269-9-2-1-22-13/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE, ZAŠTITU I ODRŽAVANJE OBJEKATA U
VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4201499060009
Kontakt osoba Emina Aganspahić
Adresa Halilovići 45
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 774-590
Faks (033) 774-591
Elektronska pošta info@lokom.ba
Internet adresa www.lokom.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sarajevo Novi Grad

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge mikrobiološke analize namirnica, radnih površina i bazenske vode za potrebe JP „LOKOM“ d.o.o. Sarajevo

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Zdravstvene, društvene i povezane usluge

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6570,00

IV 1. Usluga se nabavlja od

Jedan ponuđač

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

12 Mjesec(i)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Ugovor o pružanju usluga mikrobiološke analize hrane i briseva radnih površina, predmeta, uređaja i dr. na higijensku
ispravnost će se vršiti u sljedećim objektima: Ljetna bašta u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ Halilovići,
adresa: Halilovići br. 45 i Dom Oslobodilaca „ŽUČ“, adresa: Vladimira Preloga br. 60, a mikrobiološka analiza bazenske vode
će se vršiti na sljedećem objektu: Sportsko rekreativni centar „Dobrinja“, adresa: Senada Poturka Senčija.

VII 1. Rok za preuzimanje javnog poziva

03.04.2023.

VIII 1. Rok, adresa i mjesto za prijem ponuda

VIII 1.a. Datum i vrijeme

03.04.2023. 10:00

VIII 1.b. Adresa i mjesto

Centar za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko", ul.Halilovići br. 45
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: