Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 09:31

(aukcija) Nabavka usluga pripreme terena za pošumljavanje, pošumljavanje, popunjavanje - RJ Olovo, RJ Solun, RJ Duboštica, dio GJ Đulanov potok, dio GJ Nemila Bistričak, dio GJ Babino Gračanica, GJ Stranjanska rijeka, PJ Žepče, RJ Kamenica, RJ Vozuća, Maglaj, Tešanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

360-1-2-79-3-43/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Svaki LOT se odnosi na posebnu lokaciju ili poseban predmet usluga.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

28-23 Usluge u šumarstvu na pošumljavanju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge na području poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u td

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u td

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zavidovići
Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

1 Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje, popunjavanje - RJ Olovo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8843,36

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

2 Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje - RJ Solun

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26275,81

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

3 Priprema terena, popunjavanje - RJ Duboštica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13824,91

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

4 Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje dio GJ "Đulanov potok", dio GJ "Nemila Bistričak", dio GJ "Babino
Gračanica"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14543,81

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

5 Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje, popunjavanje GJ "Stranjanska rijeka"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31639,57

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

6 Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje PJ Žepče

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26233,37

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

7 Pošumljavanje - RJ Kamenica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15512,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

8 Pošumljavanje - RJ Vozuća

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10105,43

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

9 Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje Maglaj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5784,25

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

10 Priprema terena za pošumljavanje, pošumljavanje Tešanj

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77231600-4 Usluge pošumljavanja

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u td

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1973,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.04.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 13.04.2023. 12:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: