Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.03.2023. 13:53

Nabavka usluga organiziranja kulturnih događaja za potrebe JU Centar za kulturu Lukavac u 2023. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

3025-9-2-2-22-8/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA CENTAR ZA KULTURU LUKAVAC
IDB/JIB 4209398770006
Kontakt osoba Emir Osmić
Adresa Titova BB - Dom kulture
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 554-440
Faks
Elektronska pošta javne.nabavke@czklukavac.ba
Internet adresa www.czklukavac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge


II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga organiziranja kulturnih događaja za potrebe JU Centar za kulturu
Lukavac u 2023. godini

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79952100-3 Usluge organiziranja kulturnih događanja

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

10 Mjesec(i)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

Lukavac

VII 1. Rok za preuzimanje javnog poziva

31.12.2023.

VIII 1. Rok, adresa i mjesto za prijem ponuda

VIII 1.a. Datum i vrijeme

31.12.2023. 12:00

VIII 1.b. Adresa i mjesto

Centar za kulturu Lukavac, Titova BB - Dom kulture, 75300 Lukavac i javne.nabavke@czklukavac.ba

IX 1. Dodatne informacije

Predmet ove nabavke su usluge organiziranja kulturnih događaja i to:
1. Usluge unajmljivanja sistema osvjetljenja i usluge svjetlosne dekoracije za potrebe kulturnih događaja
2. Usluge unajmljivanja sistema ozvučenja za potrebe kulturnih događaja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: