Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 12:39

(pregovarački postupak) Nabavka komunalnih usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.03.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

2920-4-2-39-20-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
IDB/JIB 4401526100009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Tanja Bosančić
Adresa ul. Akademika JOvana Raškovića br. 6
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 211-420
Faks (052) 212-248
Elektronska pošta ossud-prijedor@pravosudje.ba
Internet adresa ossud-prijedor.pravosudje.ba

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 4.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 4.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga-komunalne usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

usluge sakupljanja i transporta komunalnog otpada tokom 2023.godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge
Dodatni predmet(i) 90511000-2 Usluge skupljanja otpada

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

6.700 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prijedor zgrada Osnovnog suda i odvoz na deponiju Kurevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

tokom 2023.godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

U postupku nabavke komunalnih usluga-sakupljanje i transport komunalnog otpada Osnovnog suda u Prijedoru analizom
propisa u postupku prethodne provjere tržišta ocjenjeno je da postoje razlozi zbog kojih se ugovor može dodjeliti samo
određenom dobavljaču. Odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske broj 124/11 i
100/17) propisano je da su između ostalih komunalnih djelatnosti i " zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora"
te da nadležne jedinice lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti svojim odlukama
a i čl. 7. Zakona o komunalnim djelatnostima predviđeno je da za obavljanje komunalnih djelatnosti i drugih djelatnosti
od javnog interesa jedinica lokalne samouprave može osnovati javno komunalno preduzeće (u daljem tekstu: javno
preduzeće) ili te poslove može povjeriti drugim privrednim subjektima.Grad Prijedor je donio Odluku o komunalnom redu
(Sl. glasnik Prijedor 5/07-prečišćeni tekt) i Pravilnik o načinu i uslovima odvoza i odlaganje otpada ("Sl. glasnik opštine
Prijedor" broj 10/09) kojim je regulisano da poslove odvoza otpda vrši komunalno preduzeće i isto odlaže na deponiju
"Kurevo" a usluge naplaćuje od korisnika u skladu sa cjenovnikom na koji daje saglasnost načelnik opštine.
Ponuđač "Komunalne usluge" a.d. Prijedor je akcionarsko društvo sa učešćem Grada Prijedora u vlasništvu od 74%.

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

07.04.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

07.04.2023. 13:00
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: