Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 13:22

Nabavka usluga vršenja stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova održavanja regionalnih puteva na području SBK u 2023. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

776-7-2-13-3-13/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4236081460009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elmir Opardija i Lorena Popić
Adresa 16 August
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 733-278
Faks (030) 732-873
Elektronska pošta direkcija.puteva.sbk@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga vršenja stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova održavanja regionalnih puteva na području SBK u 2023
godini po lotovima :

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga vršenja stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova održavanja regionalnih puteva na području SBK u 2023
godini po lotovima : Lot 1: R413: Turbe -Vitovlje-gro Skender Vakuf dužine 25 km; R413a: Vitovlje-
Babanovac-Travnik dužine 28km R413b: Gostilj-Dobretići-Jajce dužine 32 km. Ukupna dužina Lot1 85 km Lot 2:
R413a: Dolac-Lager-Ovnak dužine 14 km; R440: Stara Bila – Gluha Bukovica dužine 21 km i R-441:Vitez –
Vjetrenice ,u dužini od 5,5 km. Ukupna dužina Lot2 41 km Lot 3: R437: Fojnica -Dusina15,5 km ; R438:
Gromiljak–Fojnica-Prokos dužine 22,5 km; R443: Kiseljak - Kreševo- Sastavci dužine 26 km i R443a: Kreševo – Lepenica
- Han Ploča dužine 11 km. Ukupna dužina Lot3 75 km Lot 4: R439: Rastovci - Pavlovica - Gornji Vakuf/ Uskoplje, u dužini o
d 37 km i R438: P.Luka-Sebešić, u dužini od 4 km. R 481: Donji Vakuf – Prusac – Bugojno dužine 10 km.
Ukupna dužina Lot4 51 km

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Dati u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

06.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije kantonalne direkcije za puteve SBK-a Busovača,16 August b.b
Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1: R413: Turbe -Vitovlje-gro Skender Vakuf dužine 25 km; R413a: Vitovlje-Babanovac-Travnik dužine 28km
R413b: Gostilj-Dobretići-Jajce dužine 32 km.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga vršenja stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova održavanja regionalnih puteva na području SBK u 2023
godini po lotovima : Lot 1: R413: Turbe -Vitovlje-gro Skender Vakuf dužine 25 km; R413a: Vitovlje-
Babanovac-Travnik dužine 28km R413b: Gostilj-Dobretići-Jajce dužine 32 km. Ukupna dužina Lot1 85 km.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podroćje općine Travnik,Jajce i Dobretići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:00

IX Rok za otvaranje ponudaDatum i vrijeme 07.04.2023. 14:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2: R413a: Dolac-Lager-Ovnak dužine 14 km; R440: Stara Bila – Gluha Bukovica dužine 21 km i R-441:Vitez – Vjetrenice
,u dužini od 5,5 km.Ukupna dužina Lot2 41 km

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga vršenja stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova održavanja regionalnih puteva na području SBK u 2023
godini: Lot 2: R413a: Dolac-Lager-Ovnak dužine 14 km; R440: Stara Bila – Gluha Bukovica dužine 21 km i R-441:Vitez –
Vjetrenice ,u dužini od 5,5 km.Ukupna dužina Lot2 41 km

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Travnik i Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3: R437: Fojnica -Dusina15,5 km ; R438: Gromiljak–Fojnica-Prokos dužine 22,5 km; R443: Kiseljak - Kreševo- Sastavc
i dužine 26 km i R443a: Kreševo – Lepenica - Han Ploča dužine 11 km. Ukupna dužina Lot3 75 km

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga vršenja stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova održavanja regionalnih puteva na području SBK u 2023
godini :Lot 3: R437: Fojnica -Dusina15,5 km ;
R438: Gromiljak–Fojnica-Prokos dužine 22,5 km;
R443: Kiseljak - Kreševo- Sastavci dužine 26 km i
R443a: Kreševo – Lepenica - Han Ploča dužine 11 km. Ukupna dužina Lot3 75 km

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Fojnica,Kiseljak i Kreševo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:30


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4: R439: Rastovci - Pavlovica - Gornji Vakuf/ Uskoplje, u dužini od 37 km i R438: P.Luka-Sebešić, u dužini od 4 km.
R 481: Donji Vakuf – Prusac – Bugojno dužine 10 km. Ukupna dužina Lot4 51 km

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga vršenja stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova održavanja regionalnih puteva na području SBK u 2023
godini : Lot 4: R439: Rastovci - Pavlovica - Gornji Vakuf/ Uskoplje, u dužini od 37 km i R438: P.Luka-Sebešić, u dužini od 4 km.
R 481: Donji Vakuf – Prusac – Bugojno dužine 10 km. Ukupna dužina Lot4 51 km


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71247000-1 Nadzor građevinskih radova

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

180 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Novi Travnik,Gornji Vakuf,Donji Vakuf i Bugojno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 06.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:00IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.04.2023. 14:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: