Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 08:20

Nabavka usluga obrazovnih seminara

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI USLUGE IZ ANEKSA II

228-9-2-3-22-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
IDB/JIB 4281097330003
Kontakt osoba Katarina Bekavac
Adresa Stjepana II Kotromanića bb
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 200-240
Faks (034) 200-240
Elektronska pošta mpu@vladahbz.com
Internet adresa www.vladahbz.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton 10

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge

II 2. Opis

II 2.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluge obrazovnih seminara

II 2.b. Opis iz Jedinstvenog rječnika nabavke

Administrativne, društvene, obrazovne, zdravstvene usluge i usluge vezane uz kulturu

II 2.c. Oznaka iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 80500000-9 Usluge obuke

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3846,15

IV 1. Usluga se nabavlja od

Više ponuđača

V 1. Period trajanja ugovora ili korištenja usluge

9 Mjesec(i)

VI 1. Mjesto izvršenja usluge

U Bosni i Hercegovini i inozemstvu

VII 1. Rok za preuzimanje javnog poziva

31.12.2023.

VIII 1. Rok, adresa i mjesto za prijem ponuda

VIII 1.a. Datum i vrijeme

31.12.2023. 08:07

VIII 1.b. Adresa i mjesto

Stjepana II Kotromanića 16 Livno

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: