Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 14:25

(aukcija) Nabavka usluga pripreme i tiska turističkog vodiča

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.03.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

21507-7-2-1-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNA USTANOVA ZA PROMOCIJU TURIZMA I ZAŠTITU KULTURNO-POVIJESNE I
PRIRODNE BAŠTINE "RADIMLJA" STOLAC
IDB/JIB 4227801740005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Maja Lopin
Adresa Radimlja bb
Poštanski broj 88360 Stolac (hp mo)
Općina/Grad Stolac
Telefon (036) 819-043
Faks
Elektronička pošta info@radimlja.ba
Internet adresa www.radimlja.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Stolac

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog specifičnosti predmeta nabave

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Priprema i tisak turističkog vodiča

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge tiskanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema natječajnoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21120,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Radimlja

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

10 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Prema natječajnoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

07.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 07.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU Radimlja, Stolac
Datum i vrijeme 07.04.2023. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: