Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.03.2023. 14:22

(aukcija) Nabavka usluga sječe, izrade i transporta ŠDS u odjelu 5 PJ Vitoroga, RJ Roduša, 102 PJ Ovčara, RJ Glamoč, 84, 33 PJ Vitoroga, RJ Crni Vrh

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2963-1-2-23-3-16/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO ''GORICA'' ŠIPOVO
IDB/JIB 4400632340063
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stevan Knežić
Adresa Prve šipovačke brigade 1
Poštanski broj 70270 Šipovo (sp bl)
Opština/Grad Šipovo
Telefon (050) 371-420
Faks (050) 371-286
Elektronska pošta gorica@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga sječe, izrade i transporta ŠDS

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga sječe, izrade i transporta ŠDS, ŠG "Gorica" Šipovo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva
Dodatni predmet(i) 77200000-2 Šumarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.04.2023. 08:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prve šipovačke brigade 1, ŠG "Gorica" Šipovo
Datum i vrijeme 18.04.2023. 09:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-Odjel 5 PJ "Vitoroga", RJ "Roduša"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade i transporta ŠDS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40598,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel 5 PJ "Vitoroga", RJ "Roduša"

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.04.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.04.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2-Odjel 102 PJ "Ovčara", RJ "Glamoč"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Uslge sječe, izrade i transporta ŠDS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57051,12

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel 102 PJ "Ovčara", RJ "Glamoč"

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.04.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.04.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-Odjel 84 PJ "Vitoroga", RJ "Crni Vrh"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge transporta ŠDS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35493,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel 84 PJ "Vitoroga", RJ "Crni Vrh"

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.04.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.04.2023. 09:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Odjel 33 PJ "Vitoroga", RJ "Crni Vrh"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge sječe, izrade i transporta ŠDS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 77000000-0 Usluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, hortikulture, akvakulture i pčelarstva

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12819,19

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Odjel 33 PJ "Vitoroga", RJ "Crni Vrh"

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.04.2023. 08:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.04.2023. 09:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: