Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.08.2023. 15:47

(aukcija) Nabavka usluga subvencioniranog prijevoza učenika JU OŠ Enver Čolaković u Brezi u nastavnoj 2023/2024. godini (I i II polugodište)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

683-1-2-2-3-1/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ˝ENVER ČOLAKOVIĆ˝
IDB/JIB 4218004900006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adis Avdović
Adresa Šehidska 32
Poštanski broj 71370 Breza (bhp sa)
Općina/Grad Breza
Telefon (032) 465-316
Faks (032) 465-315
Elektronska pošta os.breza@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga subvencioniranog prijevoza učenika JU OŠ “Enver Čolaković“ u Brezi u nastavnoj 2023/2024.
godini (I i II polugodište)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka usluga subvencioniranog prijevoza učenika JU OŠ
“Enver Čolaković“ u Brezi u nastavnoj 2023/2024. godini
(I i II polugodište)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

nema

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.08.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU "Enver Čolaković" Šehidska br 32, 71370 Breza
Datum i vrijeme 24.08.2023. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

nema


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

''Usluge prevoza učenika na relacijama Breza-Gornja Breza-Vijesolići-Vardište“

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

''Usluge prevoza učenika na relacijama Breza-Gornja Breza-Vijesolići-Vardište“

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora
63 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

39000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2023/2024 ( I i II polugodište)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Breza

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.08.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.08.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

''Usluge prevoza učenika na relacijama Breza-Bukovik-Opreč-Trtorići''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

''Usluge prevoza učenika na relacijama Breza-Bukovik-Opreč-Trtorići''

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)

III Ukupna količina ili obim ugovora
29 učenika

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Školska 2023/2024 ( I i II polugodište)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Breza

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.08.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.08.2023. 11:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: