Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 11:06

(pregovarački postupak) Nabavka usluga opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.08.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

425-4-2-44-20-5/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KANTONA SREDIŠNJA
BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4236110310003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Željka Pranjković
Adresa Kralja Tvrtka 18
Poštanski broj 72290 Novi Travnik (hp)
Općina/Grad Novi Travnik
Telefon (030) 792-718
Faks (030) 790-816
Elektronička pošta zzozsb-sbk@tel.net.ba
Internet adresa

I 2. Adresa za primanje zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 4.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton


I 4.c. Djelatnost

Ostalo

I 5. Zajednička nabava

Ne

I 6. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, koje se obavljaju kao javne službe i koje su
organizirane kroz jedinice lokalne samouprave.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Rezervirani ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavijesti o nabavi

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupku
IV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, koje se obavljaju kao javne slžbe i koje su
organizirane kroz jedinice lokalne samouprave

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1387,35

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB u Novom Travniku na adresi Kralja Tvrtka 18 i Poslovnica zdravstvenog
osiguranja Novi Travnik na adresi Ruđera Boškovića bb.

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je


uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.

VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Travnik

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

506,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

120 dana od uvođenja izvođača u posao

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica zdravstvenog osiguranja Travnik, na adresi Hadži_Alibega Hasanpašića bb.

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih vodaza Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

590,67

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslvonica zdravstvenog osiguranja Vitez na adresi Stjepana Radića 1.

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, za poslovnicu zdravstvenog osiguranja Kreševo

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

131,64

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica zdravstvenog osiguranja Kreševo na adresi Fra Grge Martića 139

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Busovača

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

603,57

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica zdravstvenog osiguranja Busovača na adresi Nikole Šubića Zrinskog bb

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.
VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Bugojno

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1113,83

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica zdravstvenog osiguranja Bugojno na adresi Dr. Wagnera broj 3.

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Poslovnicu zdravstvenog osiguranja D.Vakuf

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

121,79

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica zdravstvenog osiguranja D.Vakuf na adresi 770 slavne brdske brigade.

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Poslovnicu zdravstevnog osiguranja G.Vakuf -
Uskoplje

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

670,55

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica zdravstvenog osiguranja G.Vakuf-Uskoplje

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave


obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.

VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Jajce

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

306,08

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Usluge opskrbe pitkom vodom i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

VIII 1. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.08.2023.

VIII 2. Rok za prijem zahtjeva za učešće

27.08.2023. 10:00


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge opskrbe vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge opskrbe vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda za Poslovnicu zdravstvenog osiguranja Fojnica

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 65000000-3 Komunalne usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

123,58

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Godinu dana od potpisivanja ugovora

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Poslovnica zdravstvenog osiguranja Fojnica

V Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Članak 21. Stavak (1) Točka c)

V 1. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuVI Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Obzriom da se komunalna djelatnost obavlja kao javna služba i da je organizirana kroz jedinice lokalne samouprave, te da je
uređena posebnim materijalnim propisom, ispunjeni su uvjeti za primjenu pregovoraračkog postupka nabave bez objave
obavijesti o nabavi, odnosno ispunjen je uvjet da se zbog suštinskih, dokazivih tehničkih razloga kao i razloga zaštite
ekskluzivnih prava, u ovom predmetu nabave ugovor može dodijeliti samo određenom dobavljaču.VIII Rokovi za preuzimanje i prijem zahtjeva za učešće

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: