Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.08.2023. 14:28

Nabavka usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1119-1-2-43-3-38/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUŽIM
IDB/JIB 4263287560007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amel Dizdarević dipl.ing.građ.
Adresa 505. Viteške brigade br.26
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (061) 851-548
Faks (037) 410-031
Elektronska pošta amel-dizdarevic@live.com
Internet adresa www.opcinabuzim.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bužim

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Prema TD

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga - Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putn
e mreže

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže na
području općine Bužim

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge
Dodatni predmet(i) 71322000-1 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul.505 Vbbr. br.26, Bužim
Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Mešin put ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

726,49

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Vrhovska

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Topalović mahala ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

683,76

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Vrhovska

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Pašin brod - Atajići ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

854,70

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Lubarda

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Ćosići - Džinići ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1538,46

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Lubarda

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Kaukovići - Zelići - Šišići ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1025,64

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Brigovi

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Dizdarevići - Žuti put - Đulići ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1538,46

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Mrazovac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Džambići - Đulići ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

683,76

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Mrazovac

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Svetinja - Jelovski potok ( prema spomen obilježju Ćorkovača) ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2692,30

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Radoč

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Skenderi - Lubarda ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

711,02

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Lubarda

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

NP '' Zaradostovo - Luke - Grbavice ''

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nekategorisane putne mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1709,41

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ-a Zaradostovo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 12:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: