Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2023. 08:14

(poništenje aukcije) Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene sa uključenim sredstvima za čišćenje službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik i pripadajućih organizacionih jedinica - ponovni postupak

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1415-1-2-74-4-132/23ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Zerina Selimović
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

28 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

137295,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene sa uključenim sredstvima za čišćenje službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda
Novi Travnik i pripadajućih organizacionih jedinica - ponovni postupak

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene sa uključenim sredstvima za čišćenje službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda
Novi Travnik i pripadajućih organizacionih jedinica: Porezna ispostava Bugojno, Porezna ispostava Busovača, Porezna
ispostava Donji Vakuf, Porezna ispostava Gornji Vakuf, Porezna ispostava Fojnica, Porezna ispostava Jajce, Porezna ispostava
Kiseljak, Porezna ispostava Kreševo, Porezna ispostava Novi Travnik, Porezna ispostava Travnik i Porezna ispostava Vitez

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

07.08.2023.

V 5. Dodatne informacije

Tenderskom dokumentacijom u tački 4.9. je propisano da rok za dostavljanje ponuda ističe dana 07.08.2023. godine u
08:30h, kao i Obavještenjem o nabavci u tački IV 7., gdje je kao rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće propisan rok
07.08.2023. godine do 08:30h.
Članom 69. stav 2) alineja a. Zakona o javnim nabavkama propisano je da je Ugovorni organ obavezan poništiti postupak
javne nabavke u slučaju da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.
Kako po Obavještenju o nabavci u predmetnom postupku javne nabavke nije dostavljena nijedna ponuda u određenom
krajnjem roku, to je Ugovorni organ u skladu 69. stav 1) alineja b. i stav 2) alineja a), a u vezi s odredbama člana 70. Zakona o
javnim nabavkama, poništio postupak javne nabavke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: